Yukata with Jagged Diagonal Stripes

$295

Vintage cotton Yukata in medium blue and off- white jagged diagonal stripes.